Transport

Hvide Sande Service Group gør det endnu mere attraktivt at bruge Hvide Sande og Hvide Sande havn som en nøgleposition for transport.

Virksomhederne i Hvide Sande Service Group gør det muligt at løfte de forskellige behov og krav, som kunderne har til at afvikle transport professionelt gennem hele transport- og logistikforløbet.

Der er eksempelvis kompetencer indenfor lasting og losning, kørsel, toldklarering, bugserassistance, kranservice i form af mobil- og SenneBogen kraner.

Hvide Sande Service Group ønsker at tiltrække transport indenfor følgende varegrupper; Bulkgods, projektgods, offshore komponenter, større maskiner og dele til større projekter.

Der er gennem Hvide Sande Service Group også kompetencer til at få alle de praktiske og logistiske ting til at fungere i forhold til arbejdsopgaverne. Vi kan klare alt og har ekspertice fra proviantering og forplejning, reparation og nybygning, til logi og overnatning.

Oversigt

Kajernes bæreevne

Vesthavnen har en bæreevne på 10 tons/m2 på de vestligste 60 meter af kajen. De øvrige  meter har en bæreevne på 5 tons/m2. Så her er der ingen problemer med løft af meget tunge enheder – f.eks. naceller.

Industrikajen i Nordhavnen har en bæreevne på ca. 1,5 tons/m2. I Aug 2011 havde man, efter beregninger, godkendt løft af en 182 ton tung maskine. Dette gik fint med en kran med estimeret tryk pr støtteben på 15 tons.

Kontakt Hvide Sande Havn, hvis der er tvivlsspørgsmål, vi er altid villige på at hjælpe til med at beregne bæreevne og henvise til kajarealer der kan klare de store belastninger.

Dybdegang & besejlingsforhold

Vanddybden i indsejlingen og ved Vestkajen er 7,0 m, derudover er der 5,0 meter vanddybde ved industrikajen. Spørgsmål ang. besejlingsforholdene, samt vanddybden rundt i de forskellige havneafsnit, kan rettes til havnevagten i Hvide Sande på tlf. 97 31 16 33.

 

Kold lagerhal til Bulkvarer

Hvide Sande Havn har længe ønsket at realisere planerne om en lagerhal til bulkvarer. 01.12.2020 startede byggeriet af en 2000m2 stor lagerhal, beregnet til bulkvarer. Billedet er en visualisering af hallen, der blev taget i brug medio juli 2021

Befæstet- og ubefæstet lagerplads

Lagerarealet ved Vesthavnen som er indhegnet ISPS område er på ca. 22.000 m2. Vestkajen og kajgaden er 210  meter lang og 35 meter bred. Dermed fremkommer mere end 7000 m2 stort område med fast belægning. Udenfor det indhegnede ISPS område, er Hvide Sande Havn ejer af store områder der hurtigt kan inddrages til ekstra lagerplads, såfremt behovet opstår.

Fisketransporter til det øvrige Europa

Der køres dagligt frisk konsumfisk fra auktionshallen til det øvrige Europa

Transport fra- og til Hvide Sande

Logistikken til- og fra Hvide Sande er god og forbedres stadig. 

Forbindelsen til mototvejsnettet ved Herning er udbygget så der kan komme tunge og lange transporter med f.eks 80,0 m lange vinger, som vist på billederne, til- og fra Hvide Sande 

Kontakt os i dag!

Ring eller skriv hvis i har spørgsmål til ovenstående, eller andre ting vi kan hjælpe med.

I Hvide Sande sætter vi pris på de opgaver vi får. Flexibilitet og god service er nøgleord for vores gruppe.