Hvide Sande Havn

Nærmere end du tror!

Hvide Sande havn har meget at byde på!

Hvide Sande havn er en moderne havn, som kan tilbyde alle de faciliteter og serviceydelser som ethvert skib kunne have behov for. For havnerelaterede spørgsmål, kontakt venligst havnevagten i Hvide Sande på tlf.+45 97 31 16 33.

Hvide Sande havn blev anlagt i forbindelse med etableringen af afvandingsslusen og kammerslusen. At der ledes en kontrolleret strøm af vand ud / ind af sluserne har den fordel for havnen, at Hvide Sande er isfri og derfor kan anløbes hele året rundt. Ind- og udledningen af vand sikrer afvandingen af Ringkøbing Fjord, foruden at fjordens saltindhold kontrolleres. Havnen blev indviet i august 1931, som en aktiv fiskerihavn, der hurtig voksede sig stor. Siden er der i årene 1970 – 1985 foretaget store udvidelser og renoveringer af havnen. Fra 2002 til 2008 er der foretaget store investeringer i en modernisering af losse- og auktionsforholdene for konsumfisk. I perioden fra 2010 til nu har havnen, foruden fiskeriet, fokuseret på transport og service- primært til Vindindustrien.

Oversigt
hvide sande havn

Havne- og moleudvidelse 2011-2013

Hvide Sande havn gennemgik fra maj 2011 til juni 2013 en større udvidelse af mole- og havnefaciliteterne. Det betyder at havnen nu består af ny sydmole på ca. 700 meter og en forlænget nordmole, så man opnår en bedre og mere sikker indsejling til havnen. Derudover har Hvide Sande nu fået en Vesthavn med rigtig god bæreevne, et stort disponibelt areal i sammenhæng med havneområdet og en vanddybde, hvor man tilstræber 7,0 meter.  

Dybdegang & besejlingsforhold

Indsejlingen er 7,0 meter dyb,  der er ligeledes 7,0 meter vanddybde ved Vesthavnen. Havnens sandpumper og opmålingsfartøj arbejder kontinuerligt for at sikre den lovede vanddybde. Spørgsmål ang. besejlingsforholdene, samt vanddybden rundt i de forskellige havneafsnit, kan rettes til havnevagten i Hvide Sande på tlf.+45 97 31 16 33.

Havnen arbejder konstant på at forbedre indsejlingsforholdene til havnen. B.la. er der udlagt strømbøje samt belysningen af de yderste moleender er blevet forbedret.

hvide sande havn

Pejleplan

Havnevagten i Hvide Sande pejler jævnligt indsejlingen til havnen. Den nyeste pejleplan kan findes på dette link: https://hvidesandehavn.dk/om-havnen/pejleplan/

Kajens bæreevne

Vesthavnen har en bæreevne på 10 tons/m2 på de vestligste 60 meter af kajen. De øvrige 90 meter har en bæreevne på 5 tons/m2. Så her er der ingen problemer med løft af meget tunge enheder – f.eks. naceller. 

Industrikajen i Nordhavnen har en bæreevne på ca. 1,5 tons/m2. I Aug 2011 havde man, efter beregninger, godkendt løft af en 182 ton tung maskine. Dette gik fint med en kran med estimeret tryk pr støtteben på 15 tons.

Kontakt havnevagten i Hvide Sande på tlf. 97 31 16 33, hvis i er i tvivl, om noget er for tungt, vi er altid villige på at hjælpe til med at beregne bæreevne og henvise til kajarealer der kan klare de store belastninger. 

hvidesande havn transport
Sennebogen under losseoperation

Oplagringsarealer

Oplagringsarealet ved Vesthavnen er på ca. 22.000 m2. Vestkajen med tilhørende kajgade er 210 meter lang og ca. 35 meter bred. Dvs. at den nye kajgade er på ca. 7.000 m2 med fast belægning. Dertil kommer lagerpladsen, som grænser op til Vesthavnen på ca. 50.000 m2. Havnen råder derudover betydelige arealer der også kan inddrages til oplagring. Maj 2021 tages en 2000 m2 stor lagerhal i brug, primært til bulkvarer, som sand, foderstoffer, biobrændsel og lignende. Hallen er uopvarmet.

Andre oplysninger

Hvide Sande Havns priser kan ses på dette link: Priser i Hvide Sande havn  

Øvrige oplysninger omkring kammerslusen, liggepladser, landstrøm, ferskvand og faciliteter for lystsejlere kan findes på følgende link: www.hvidesandehavn.dk

fiskeri

Kran, stevedorer og agentopgaver

Hvide Sande Supply, er byens lokale stevedorefirma. Supply kan kontaktes ang. kran, stevedorer og agentopgaver, deres medejer Baltic Shipping Company A/S råder over en større flåde af fartøjer og kan give tilbud på alle former for transportopgaver såvel på land- som til søs. Søsterselskabet Hvide Sande Shipyard, har b.la. en 80 tons mobil kran til projektgods, samt en Sennebogen kran til lastning og losning af specielt bulkvarer. 

Hvide Sande Supplys detaljer er:
www.hvidesandesupply.dk
info@hvidesandesupply.com
Tlf: +45 72 30 10 22.

Kontakt os i dag!

Ring eller skriv hvis i har spørgsmål til ovenstående, eller andre ting vi kan hjælpe med.

I Hvide Sande sætter vi pris på de opgaver vi får. Flexibilitet og god service er nøgleord for vores gruppe.